Tento web používá cookies
Nemusíte se bát, používáme cookies jen, abyste si mohli pohodlně objednat. Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme a objednat si můžete i bez registrace. :-)
×
 x 

0

Obchodní podmínky

Prodejce

Carrotka.cz
Žaneta Biegunová
Křížkovského 48
664 34 Kuřim

IČO: 74083350

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz vegetariánských a veganských hotových jídel a potravinářského zboží ve městě Kuřim a blízkého okolí.

Provozovna CARROTKA má provozní dobu v pracovní dny od 6:00 – 12:00. Telefonické a on-line objednávky se přijímají i mimo tuto provozní dobu. Oběd je nutné si objednat nejpozději 2 dny předem. CARROTKA si vyhrazuje právo nerozvážet do některých oblastí.

Za produkty a služby je možno platit pouze bankovním převodem.

CARROTKA si vyhrazuje právo při překročení limitu objednaného zboží nepřijmout objednávku. O této skutečnosti bude zákazník včas informován. 
CARROTKA si dále vyhrazuje právo nedodat objednané zboží ze závažných důvodů (nemoc apod.). Zákazník bude o této skutečnosti včas informován a uhrazená částka mu bude vrácena v plné výši.

U každého nabízeného produktu jsou uvedeny alergeny. Nákupem obědu stvrzujete, že jste s obsahem alergenů v produktu seznámeni.

Cílem je doručení objednaných obědů v době mezi 11:00 – 12:00.  V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, přímo ovlivňující zpoždění objednávky, bude zákazník včas upozorněn na tuto skutečnost. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže CARROTKA nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace.

Jídlo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Jídla jsou určena k okamžité spotřebě.

Potvrzením a odesláním objednávky nebo sdělením při telefonické objednávce dáváte souhlas k dalšímu využití Vámi uvedených osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací, např. týdenního menu na Vaši e-mailovou adresu.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je možné nejpozději 24 hodin před dobou plnění dodávky (tj. do 12h předchozího dne), jinak nebude zaplacená částka za produkt vrácena zpět objednateli.

Reklamace

CARROTKA doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručený produkt souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, informujte nás na telefonním čísle +420 777 612 905. Každou reklamaci řešíme individuálně.

Kontakt

Carrotka.cz
Žaneta Biegunová
Adresa:
Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
E-mail:

Telefon pro objednávky: +420 777 612 905